Poprzez inteligentne narzędzia wskażemy Ci pole do rozwoju Twojego biznesu

Nowoczesne zarządzanie biznesem z narzędziem PROMANAGO

Pełna kontrola, strategiczne zarządzanie, wzrost przychodów: Nasza misja to zapewnienie użytkownikom kompleksowej kontroli, strategicznego zarządzania i zwiększania przychodów dzięki możliwościom, jakie oferuje PROMANAGO:

Zarządzanie sprzedażą
Dostępność szczegółowych raportów
Analiza cross-sell
Zarządzanie relacjami z klientami

Budżetowanie

Zarządzaj planami indywidualnymi, punktów obsługi sprzedaży i całej firmy

Rejestr sprzedaży

Gromadź dane w celu budowania bazy klientów, a także zapewnienia pełnej obsługi cross-sell

Monitorowanie wykonania

Bieżąca kontrola nad realizacją umożliwi kierowanie sprzedaży tak, by maksymalizować zyski przedsiębiorstwa

Informacje o płatności

Wdrożony system płatności i kontrola nad nimi ograniczy czas wymagany na ich weryfikację przy zakupie pojazdów czy dalszej obsłudze posprzedażowej

Raporty automatyczne

Rzetelne i kompletne raporty dla każdego działów sprzedaży dostarczą informacji o mocnych i słabych stronach organizacji

Gwarancja rozwoju

Utożsamienie pracowników z firmą oraz oszczędność czasu kadry zarządzającej na konieczne analizy i raporty są fundamentem rozwoju